راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به مسقط
سه شنبه 2 مرداد 7,950,000
جمعه 5 مرداد 12,000,000
سه شنبه 9 مرداد 10,500,000
چهارشنبه 10 مرداد 11,000,000
جمعه 12 مرداد 10,500,000
شنبه 13 مرداد 8,000,000
يکشنبه 14 مرداد 10,000,000
سه شنبه 16 مرداد 10,000,000
چهارشنبه 17 مرداد 10,000,000
جمعه 19 مرداد 11,000,000
شنبه 20 مرداد 10,000,000
يکشنبه 21 مرداد 12,500,000
سه شنبه 23 مرداد 9,000,000
چهارشنبه 24 مرداد 10,000,000
جمعه 26 مرداد 9,500,000
شنبه 27 مرداد 10,000,000
يکشنبه 28 مرداد 8,500,000
سه شنبه 30 مرداد 7,200,000
چهارشنبه 31 مرداد 8,000,000
جمعه 2 شهریور 8,950,000
سه شنبه 6 شهریور 8,950,000
جمعه 9 شهریور 8,950,000
سه شنبه 13 شهریور 8,950,000
جمعه 16 شهریور 8,950,000
سه شنبه 20 شهریور 8,950,000
جمعه 23 شهریور 8,950,000
سه شنبه 27 شهریور 8,950,000
جمعه 30 شهریور 8,950,000
سه شنبه 3 مهر 7,500,000
جمعه 6 مهر 7,500,000
سه شنبه 10 مهر 7,500,000
جمعه 13 مهر 7,500,000
سه شنبه 17 مهر 7,500,000
جمعه 20 مهر 7,500,000
سه شنبه 24 مهر 7,500,000
جمعه 27 مهر 7,500,000
سه شنبه 1 آبان 7,500,000
جمعه 4 آبان 7,500,000
سه شنبه 8 آبان 7,500,000
جمعه 11 آبان 7,500,000
سه شنبه 15 آبان 7,500,000
جمعه 18 آبان 7,500,000
سه شنبه 22 آبان 7,500,000
جمعه 25 آبان 7,500,000
سه شنبه 29 آبان 7,500,000